Kata-kata Bahasa Bugis dan Artinya

Kata-kata Bahasa Bugis dan Artinya – Bahasa Bugis adalah salah satu bahasa yang ada di Sulawesi dan ada begitu banyak kata-kata bahasa bugis dan artinya yang sejauh ini belum akrab kita dengar.

Cari tahu juga mengenai; percakapan bahasa bugis, terjemahan bahasa bugis ke melayu, kata kata bugis bone, kata kata sedih bahasa bugis dan artinya, kata kata sindiran bahasa bugis dan artinya, buku/kamus bahasa bugis, kata kata bugis keren, 100 kata kerja dalam bahasa bugis

Lihat Juga Aplikasi Translate Bahasa Makassar Ada 7 Macam

Bugis sendiri adalah sebuah suku yang mendiami Pulau Sulawesi. Tak hanya di Sulawesi Selatan namun juga Sulawesi Tengah, Utara, hingga Tenggara.

Sejauh ini, oirang luar Sulawesi selalu mengidentikkan bahasa bugis dengan Makassar. Padahal tidaklah demikian.

Bahasa Makassar itu sebenarnya memiliki bahasanya sendiri. Bukan bugis. Namun, bahasa Makassar.

Mengenai kata-kata bijaknya pun demikian. Punya arti tersendiri.

Baca Juga: Macam-Macam Bahasa dan Perkembangan Bahasa

Kata-kata Bahasa Bugis dan Artinya

Namun terlepas dari itu, di bawah ini ada beberapa kata-kata bahasa Bugis dan artinya yang masih sangat jarang kita dengar:

Kata-kata Bahasa Bugis dan Artinya

1. Sitarongekki’ siri, iyaregga ripada, jagai siri’ta.

Artinya : Menghargai, Menghormati dan Menjaga.

Secara harfiah.

Kata-kata di atas meminta kita untuk saling harga menghargai. Saling hormat menghormati. Saling menjaga diri dan tidak saling menyakiti apalagi saling membicarakan aib.

LIhat Juga Sebutkan Macam-Macam Bahasa Daerah di Indonesia

2. Aja ‘muangoai onrong, aja’to muacinnai tanre tudangeng, nasaba detumulley padecengi tana. Risappapo muompo, rijello’po muakkengau.

Artinya: Jangan serakah dengan kedudukan, janganlah terlalu berlebihan menginginkan posisi atau jabatan yang tinggi, karena negara saja tidak mampu memperbaikinya. Apabila dicari memang akan ketemu, dan baru mengaku setelah ditunjuk.

Lihat Juga Inspirasi Nama Cafe Bahasa Perancis

3. Pala urage, tebakke tongengnge, teccau maegae, tessiewa situla’.

Artinya: Tipu daya sifatnya hanya sementara saja, sedangkan kebenaran tidak dapat dihancurkan.

Baca Juga: Mappabotting, Upacara Adat Perkawinan Suku Bugis

4. Ritomainge’e eppa’ masero madecceng : mula mulanna namaiseiwi topurae mamaseiwi, maduanna tenri ellauwi nabbere, temmattajeng pamale’, matellunna tulung ngengngi sukara’na taue risingangka-gangkanna pattulung, maeppa’na mappangaja’ lettu’ riperu’e.

Artinya : Kalau ada orang yang panjang ingatannya maka akan ada empat hal yang sangat baik : permulaannya mengasihani orang yang pernah mengasihaninya, kedua memberi tanpa diminta dan tidak menunggu pembalasan, ketiga menolong kesukaran orang dengan sepenuhnya, keempat memberi nasihat dengan tulus.

Lihat Juga Kantong Sedekah Peduli Sesama Umat, Sangat Unik Kata-kata Ajakan Bersedekah

Kata-kata Bahasa Bugis

5. Iyatopa upasengakko, aja’ mumacennimpegang, aja’to mumapai wegang, nasaba’ macennimpegakko riemme’ko, mapai’ wegakko riluwako.

Artinya : Juga saya pesankan, jangan terlalu manis (baik), jangan terlalu pahit (buruk). Sebab apabila engkau terlalu manis engkau ditelan/dikuasai, terlalu pahit/buruk engkau dimuntahkan/dibenci (jadi yang baik ialah bertindak yang wajar).

Lihat Juga Arbas Cafe Enrekang Terbaik, Banyak Cewek Lho!

6. Upoadang tokko, eppa’i tenriulle parewe’, mulamulanna ada pura ripassu’e ritimue, maduanna anu pura riabbereangnge, matelluna anu pura nakennae uki, maeppa’na umuru’ pura llaloe.

Artinya : Juga saya katakan padamu, ada empat hal yang tidak dapat dikembalikan, permulaannya yaitu kata kata yang sudah dikeluarkan dari mulut, kedua benda yang sudah diberikan, ketiga benda yang telah tertentu nasibnya, keempat umur yang telah liwat.

Bahasa Bali Aku Cinta Kamu, Apa Kabar, dan Lagi Apa

7. Upaseng tokko, tellu ritu riapparentang riakkarungengnge, mula mulanna riaparentai sibawa cenning ati, maduanna riparentai sibawa siri’, matelluna riparentai sibawa tau’na.

Artinya : Juga saya pesankan, ada tiga jenis perintah dalam jabatan, permulaannya diperintah dengan ketulusan hati, kedua diperintah dengan mengingat harga diri, ketiga diperintah dengan rasa takut/taat.

8. Riparentai sibawa siri, riamasei riolo temmaresona, riraiyang pulana pappalece rimunri akkaresona. Riaddampengangngi asalanna risitinajannae, rininiriyangngi ada ada enrengnge pangkaukeng bati’ todeccengnge, bettuana aja’ mupegaukengi maka naposiri’e, apa siri’namitu ripoatangngi. Werengi ada ada enrengnge inninawa marilelang, apa iyatu todeccengnge, narekko engkai patuju mapetu innokkinnongngi ritu.

Artinya : Diperintah dengan harga diri, dikasihani terlebih dahulu sebelum bekerja, diperbanyak belas kasih sesudah bekerja, dimaafkan kesalahan yang pernah dibuat sewajarnya, dipilihkan kata kata dan perbuatan bagi orang yang baik artinya jangan bertindak kepadanya yang dapat menyinggung harga dirinya (siri’na), karena dia mengikut hanya karena untuk menjaga harga dirinya. Berikanlah kata kata dan tingkah laku tulus, sebab orang baik itu putih/suci bersih kalau dia dalam kebenaran.

Kata kata story bugis

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dalam kata kata story bugis yang romantis, bagaimana cara menyukai, lakukan komunikasi sama orang lain dan mengartikan cinta tersebut.

Apabila kamu ingin mengungkap hatimu ke bahasa Bugis, tiada kelirunya buat mengikuti info di bawah ini berkaitan Kata kata story bugis, ikhlas dan sentuh hati.

Kata-Kata Bugis yang Romantis dan Ikhlas

1. “Melleki tapada melle; tapada mamminanga; tasiyallabuang.”

Berarti: Silakan kita sama-sama merajut jalinan mesra agar harapan selekasnya jadi fakta.

2. “Senge’ka rimula wenni Kubali sen’tokko Rigiling tinroku.”

Berarti: Kenanglah saya sewaktu malam mulai gelap. Kemungkinan besar bakal ku ingat juga diri kamu Sewaktu saya tersadar di tengah malam.

3. “Tellu ronna sitinro ‘, cinna-e udaani-e, napassengereng.”

Berarti: Tidak bisa dipisah di antara Cinta, rasa kangen dan kisah lama cantik.

4. “Memeng maja’ tappaku, tetapi maccaka menjaga hatina towe.”

Berarti : memanglah tidak baik mukaku, tetapi cerdas menjaga hati orang.

5. “Nippi, pattiwajo sai, cinampek sagalae’, kuwakkauwaseng.”

Berarti : Wahai mimpi, nampakkanlah meski sesaat muka pacarku, supaya saya suka.

Originally posted 2020-11-23 22:32:06.

About Me

Seorang Blogger asal Makassar, Sulawesi Selatan. Kini menggeluti dunia blogging dan SEO.

Tinggalkan komentar