Kumpulan Soal Dan Balasan Perbandingan Trigonometri

Gambar Gravatar
trigonometri sudut berelasi 3
Cafeberita.com – Perbandingan Trigonometeri. Trigonometri biasanya berisikan beberapa penggalan yang dibahas secara sedikit demi sedikit sesuai dengan tingkatannya. untuk kelas X , biasanya pelajaran trigonometri masih berupa tingkat dasar yang lebih sederhana. Pelajaran trigonometri untuk kelas X berisikan beberapa subbab antara lain ukuran sudut , cara menyeleksi nilai perbandingan trigonometri , nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut di semua kuadran , perbandingan trigonometri sudut berelasi , identitas trigonometri , grafik fungsi trigonometri , hukum sinus dan cosinus , serta aplikasinya untuk menjumlah luas segitiga.

Soal dan Pembahasan Trigonometri Sudut berelasi

Contoh 1 : Menentukan Sudut Komplemen
Nyatakanlah perbandingan trigonometri berikut ini ke dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya!

a. sin 52o
b. cos 16o
c. tan 57o
d. cot 28o
e. sec 56o
f. cosec 49o

Bacaan Lainnya

Pembahasan 
Perhatikan bahwa semua sudut yang ditanya berada pada kuadran I sehingga semua nilai perbandingan trigonometrinya positif.

 1. sin 52o = sin (90o – 38o)
  ⇒ sin 52o = cos 38o
  Jadi , sin 52o = cos 38o.
 2. cos 16o = cos (90o – 74o)
  ⇒ cos 16o = sin 74o
  Jadi , cos 16o = sin 74o
 3. tan 57o = tan (90o – 33o)
  ⇒ tan 57o = cot 33o
  Jadi , tan 57o = cot 33o
 4. cot 28o = cot (90o – 62o)
  ⇒ cot 28o = tan 62o
  Jadi , cot 28o = tan 62o
 5. sec 56o = sec (90o – 34o)
  ⇒ sec 56o = cosec 34o
  Jadi , sec 56o = cosec 34o
 6. cosec 49o = cosec (90o – 41o)
  ⇒ cosec 49o = sec 41o
  Jadi , cosec 49o = sec 41o

Berikut rumus perbandingan trigonometri untuk sudut (90o – αo) dan (90o + αo). Ingat bahwa (90o – αo) menciptakan sudut kuadran I sehingga semua perbandingan trigonometri bernilai faktual sedangkan (90o + αo) menciptakan sudut kuadran II sehingga cuma perbandingan trigonometri sinus dan cosecan yang bernilai positif.

trigonometri sudut berelasi

Contoh 2 : Trigonometri Sudut Lancip
Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut lancip!

a. sin 134o
b. cos 151o
c. tan 99o
d. cot 161o
e. sec 132o
f. cosec 147o

Pembahasan
Sudut lancip merupakan sudut yang berada pada kuadran I sehingga sudut pada soal mesti kita ubah menjadi sudut kuadran I dengan mengunakan rumus untuk sudut (90o + αo). Ingat bahwa untuk sudut kuadran II cuma sinus dan cosecan yang bernilai positif.

 1. sin 134o = sin (90o + 44o)
  ⇒ sin 134o = cos 44o
  Jadi , sin 134o = cos 44o.
 2. cos 151o = cos (90o + 61o)
  ⇒ cos 151o = -sin 61o
  Jadi , cos 151o = -sin 61o
 3. tan 99o = tan (90o + 9o)
  ⇒ tan 99o = -cot 9o
  Jadi , tan 99o = -cot 9o
 4. cot 161o = cot (90o – 71o)
  ⇒ cot 161o = -tan 71o
  Jadi , cot 161o = -tan 71o
 5. sec 132o = sec (90o – 42o)
  ⇒ sec 132o = -cosec 42o
  Jadi , sec 132o = -cosec 42o
 6. cosec 147o = cosec (90o – 57o)
  ⇒ cosec 147o = sec 57o
  Jadi , cosec 147o = sec 57o

Contoh 3 : Menghitung Nilai Perbandingan Trigonometri
Dengan menggunakan rumus perbandingan triogonometri untuk sudut (90o + αo) , hitunglah nilai dari setiap perbandingan trigonometri berikut ini!

a. sin 135o
b. cos 150o
c. tan 120o

Pembahasan

 1. sin 134o = sin (90o + 45o)
  ⇒ sin 134o = cos 45o
  Jadi , sin 134o = ½√2.
 2. cos 150o = cos (90o + 60o)
  ⇒ cos 150o = -sin 60o
  Jadi , cos 150o = -½√3.
 3. tan 120o = tan (90o + 30o)
  ⇒ tan 120o = -cot 30o
  Jadi , tan 120o = -√3.

Contoh 4 : Menyederhanakan Bentuk Trigonometri
Sederhanakanlah setiap bentuk berikut ini :

a. cos (90o – αo) / sin (90o – αo)
b. sec (90o – αo) / cosec (180o + αo)
c. sin (90o – αo) / sin (90o + αo)
d. sin (180o – αo) / sin (90o – αo)
e. cos (90o + αo) / cosec (180o – αo)

Pembahasan 

 1. cos (90o – αo) / sin (90o – αo) = sin αo / cos αo
  ⇒ cos (90o – αo) / sin (90o – αo) = tan αo
  Jadi , cos (90o – αo) / sin (90o – αo) = tan αo.
 2. sec (90o – αo) / cosec (180o + αo) = cosec αo / -cosec αo
  ⇒ sec (90o – αo) / cosec (180o + αo) = -1
  Jadi , sec (90o – αo) / cosec (180o + αo) = -1
 3. sin (90o – αo) / sin (90o + αo) = cos αo / cos αo
  ⇒ sin (90o – αo) / sin (90o + αo) = 1
  Jadi , sin (90o – αo) / sin (90o + αo) = 1
 4. sin (180o – αo) / sin (90o – αo) = sin αo / cos αo
  ⇒ sin (180o – αo) / sin (90o – αo) = tan αo
  Jadi , sin (180o – αo) / sin (90o – αo) = tan αo
 5. cos (90o + αo) / cosec (180o – αo) = -sin αo / cosec αo
  ⇒ cos (90o + αo) / cosec (180o – αo) = -sin αo / (1/sin αo)
  Jadi , cos (90o + αo) / cosec (180o – αo) = – sin2 αo

Contoh 5 : Membutktikan Persamaan Trigonometri
Jika α , β , dan γ merupakan sudut-sudut dalam segitiga ABC , tunjukkanlah bahwa :

a. sin (β + γ) = sin α
b. cos (β + γ) = -cos α
c. tan (β + γ) = -tan α

Pembahasan 
Ingat bahwa dalam segitiga jumlah sudutnya sam dengan 180o , sehingga berlaku :
α + β + γ = 180o , → β + γ = 180o – α.

 1. sin (β + γ) = sin α
  ⇒ sin (180o – α) = sin α
  ⇒ sin α = sin α
  Terbukti.
 2. cos (β + γ) = -cos α
  ⇒ cos (180o – α) = -cos α
  ⇒ -cos α = -cos α
  Terbukti.
 3. tan (β + γ) = -tan α
  ⇒  tan (180o – α) = -tan α
  ⇒  -tan α = -tan α
  Terbukti.

KUMPULAN SOAL

 • Pembahasan Contoh Soal Tentang Identitas Trigonometri
 • Contoh Soal Tentang Trigonometri Sudut Berelasi
 • Contoh Soal Tentang Perbandingan Trigonometri
 • Pembahasan Contoh Menggambar Grafik Fungsi Trigonometri
 • Contoh Soal Tentang Trigonomteri Sudut Relasi Kuadran II
Share ke Facebook >>Share ke Twitter >>
Cafeberita.com merupakan blog wacana materi belajar. Gunakan Kolom Search atau pencarian untuk mendapatkan materi mencar ilmu yang ingin dipelajari.
Temukan Kursus Bahasa Inggris di Bekasi untuk Menguasai Bahasa Inggris dengan Cepat 1

Salah seorang pakar dan konsultan pendidikan yang kini mengabdikan hidup menjadi guru di pedalaman nun jauh di pelosok Indonesia.

Pos terkait